Rapporter 2023

Under 2023 mottog Investor 3 (7) rapporter till visselblåsningsfunktionen, majoriteten var relaterade till frågor och problem i våra portföljföretag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats enligt etablerade utredningsrutiner.