Vår strategi

Vi har en tydlig och väldefinierad strategi för att framtidssäkra Investor och våra företag och därmed maximera långsiktigt värde.

Vårt övergripande mål är att generera en attraktiv totalavkastning. Vårt avkastningskrav uppgår till 8-9 procent per år (riskfri ränta plus marknadens riskpremie). 

Vår Affärsmodell

Vi investerar i och bygger högkvalitativa företag och skapar hållbart värde genom vår affärsmodell baserat på engagerat ägande.

Process för hållbart värdeskapande
Varje enskilt företag vi är engagerade i har ett dedikerat business team bestående av våra styrelserepresentanter i företaget samt investeringsansvariga och analytiker hos Investor. Business teamen bygger kunskap om företagen, benchmarkar mot konkurrenterna och utvärderar företagsstrukturer. Betydande tid ägnas åt att identifiera och tillvarata värdeskapande möjligheter som långsiktiga trender såsom ny teknik och hållbarhet erbjuder. Baserat på analysen definierar och förfinar vi löpande
värdeskapandeplaner som identifierar strategiska värdedrivare som vi anser att företagen bör fokusera på för att maximera långsiktigt värdeskapande. Vi presenterar dessa planer för bolagets ordförande och vd, driver dem i styrelsediskussionerna och följer upp utvecklingen.

Skapat värde 2022 

-15% Totalavkastning (SIXRX -23%) 

12.3 mdr kronor betald utdelning varav 2.9 mdr till våra huvudägare Wallebergstiftelserna 

-42% CO2e utsläppsminskning jämfört med 2016 (Investor AB) 

-57% CO2e utsläppsminskning jämfört med 2016 (portföljbolagen) 

180 mdr kronor i FoU-satsningar i våra företag 

Bygger världsledande företag

Läs mer

Gettyimages 946287188 V.3